google-site-verification: googlee3cc7630bd5a97bf.html
 

Angre- og returrett

Ved kjøp av varer er det angrerettloven som gjelder. 

Forbruker har full returrett i 14 dager.

Både forbruker og næringsdrivende har forpliktelser som må opprettholdes innenfor angrerettloven.

Angrerettskjema

Det vil i hver ordre medfølge et angrerettskjema som forbruker må fylle ut og returnere innen 14 dager.  

Angrerettskjema kan returneres via post eller e-post (ved bruk av e-post må angrerettskjema ligge vedlagt som en egen scannet fil, ferdig utfylt med dato og signatur)

 

Retur av varer når angreretten er benyttet

Forbrukeren skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding ble gitt, sende varene tilbake, eller overlevere dem til den næringsdrivende dersom den næringsdrivende ikke har tilbudt seg å hente varene (Angreretten § 25). 

Forbruker må bære kostnadene ved å returnere varene dersom angreretten (Angreretten § 8 punkt i).

Uavhentet varer og passivitet 

Varer som returnerer tilbake uanmeldt etter passiv handling fra forbrukeren vil ikke  fylle kravene i henhold til angrerettloven. Forbrukeren vil miste sin rett til å benytte seg av angrerettloven (Avtalen § 11 og tjenesteavtaler § 13) og vil bli belastet for kr. 300,- for å dekke porto tur / retur og ekstra arbeidskostnader.

Forhåndsbetalte varer vil jeg motregne mot kreditnotaen.

Uavhentet varer som etter ordre har blitt satt på lager i påvente av henting har egne forskrifter og disse kan du lese om HER.

Reklamasjon

Dersom mottatt vare har feil eller mangler, kan kjøper gjøre gjeldende en rekke mangelsbeføyelser som å holde kjøpesummen tilbake, retting omlevering, prisavslag, heving og erstatning (kjøpsloven § 30). Dette forutsetter imidlertid at kjøper reagerer innen visse frister. Det bør fremgå tydelig i reklamasjonen hvilke type mangelsbeføyelser forbrukeren ønsker å gjøre gjeldene. 

Har forbruker ytterligere spørsmål vedrørende noen av punktene ovenfor vennligst kontakt kundeservice@renatamarkota.no

Under kan kunden hente frem angrerettskjema.